Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor identificatiedoeleinden
- Voor het aanspreken met de juiste titel
- Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
- Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
- Om elektronische bevestingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
- Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling - Om onze administratie te kunnen voeren
- Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
- Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie
- Om de bestelling te kunnen verwerken
- Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
- Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
- Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken


Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):
Jouw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
- Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
- De behandeling met directe hypnose te kunnen afstemmen op het individu.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?
Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

- ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
- Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland
- Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.


Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.


Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?
Neen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN
Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers                                       Tot 5 jaar na de laatste afspraak.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens                                                           7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Correspondentie                                                                                                                                                  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.


Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

- om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
- om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
- om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
- om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
- in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten "beperken";
- in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
- om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
- als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
- een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen per email op info@hypnose-Eindhoven.nl of per telefoon.